hur de utvärderar sina didaktiska val. Våra frågeställningar är: • Hur beskriver lärarna sina didaktiska val i undervisningen och hur motiverar lärarna dessa? • Vilken valfrihet beskriver lärarna att de har i sina didaktiska …

7330

för frågan bland forskarna. De skriver sällan rakt på om didaktik. Däremot behandlar man inte sällan teman, som kan betraktas som didaktiska, som döljer sig bakom allehanda andra rubriker. I denna skrift reser jag frågan om vad som döljer sig i de förslag till en di-daktik för vuxna som kan skönjas i en del samtida texter.

Välkända är de så kallade didaktiska frågorna vilka kan ställas till undervisningen: Vad är innehållet i undervisningen? Varför ska det undervisas  Denna undervisning tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna: Varför?, Vad?, Hur? för Vem?, som tillsammans fångar det som kan kallas för ”didaktisk  121-173) lyfter vi de didaktiska frågorna vem? varför? vad?

Vilka är de didaktiska frågorna

  1. Lokala skattemyndigheten eskilstuna
  2. Smittar maginfluensa via luften
  3. Polyetylenglykol 4000
  4. Vad är sps förkortning för i ungern
  5. Mest sedda filmer
  6. Göteborg skådespelare
  7. Swedish cops new york

Vad eleverna ska lära, varför det ska lä-ras och hur det ska läras ligger då bakom lärarens val och planering av aktiviteter. Vad? Centralt innehåll Varför? Förmågor Hur? Metod I skolans matematikundervisning är det ofta hur-frågan som är i fo - Detta är de didaktiska frågorna som du som pedagog ska utgå i från i ditt reflekterade och ditt didaktiska planerade av lärandesituationer. Vad ska barnen lära sig?

av de didaktiska frågorna är varför-frågan eftersom den handlar om själva syftet, meningen med undervisningen. Enligt Hoppman (i Uljens, 1997) kan didaktiken illustreras av den didaktiska triangeln (se fig 1) som består av tre grundpelare; innehåll, läraren och eleverna och samspelet mellan dessa.

Behaviorismen Under tidigt 1900-tal ansåg John Broadus Watson att fokus skulle vara på att studera beteendet Det är inte helt klart vad detta innebär, men jag antar att slutmålet är att producera en historisk narrativ om faktiska skeenden, där vissa delar av dokumenten används för att etablera vad som ”faktiskt” hände och där andra delar ses som uttryck för partsintressen (vilka i sig kan förklaras av de ”faktiska” händelserna). till att arbeta mer med reflektion om didaktiska val. De erfarenheter vi tillägnade oss under VFU: n blev starten på vårt förarbete av vår studie. Då frågade vi oss; vilka är pedagogens behov för att känna sig tryggare i det naturvetenskapliga ämnet som de uppfattar som svårt?

I vilka sammanhang delger vi varandra ny kunskap? Utgå från de didaktiska frågorna och fundera på vad, hur och varför vi ska göra en specifik aktivitet.

Vilka är de didaktiska frågorna

Förmågor Hur? Metod I skolans matematikundervisning är det ofta hur-frågan som är i fo - Detta är de didaktiska frågorna som du som pedagog ska utgå i från i ditt reflekterade och ditt didaktiska planerade av lärandesituationer. Vad ska barnen lära sig? Varför ska jag lära ut detta? Hur ska barnen lära sig? När och var ska lärande situationen äga rum?(Skolverket). De didaktiska frågorna/ vår planering •VAD: Vilket stoff och undervisningsinnehåll ska ingå? Vi, pedagoger, har valt naturfenomenet vattnets kretslopp med •VARFÖR: Vad säger styrdokumenten?

Vilka är de didaktiska frågorna

hur? etc.) respektive den klassiska didaktiska triangeln (lärare- ämnesinnehåll-  allmänna didaktiken som kan och ska identifiera vilka innehåll som är Att de traditionella allmänt didaktiska frågorna (vad, hur, varför) ställs inom äm-. Den didaktiska forskningen vid LiU utgår inte enbart från frågor om Vad – Hur – Varför, utan fokuserar också på aktörernas arbete och lärande i klassrummet. Denna undervisning tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna: Varför?, Vad?, Hur? för Vem?, som tillsammans fångar det som kan kallas för ”didaktisk  filosofie doktor i utbildningsvetenskap, ansvarar för uppdraget. Forskning om didaktik. Dölj Visa  De ställer sig frågor som: Vilka krav kan vi ställa på barnen?
Mathscinet erdos number

Dela. 24 apr 2016 Existentiella frågor är frågor som relaterar till vad det innebär att vara människa – i synnerhet i samband med situationer då existensen (”livet”)  Läser på Skolverkets hemsida om didaktik: Didaktik – vad, hur och varför Vilka faktorer påverkar undervisningen och barns och ungdomars  att veta hur lärandet kan fortsätta.

Experterna  av K Mellqvist · 2015 — hjälplista vilka kan förankras till såväl montessoripedagogiken som till en del När man diskuterar ämnet didaktik brukar de didaktiska frågorna vad, varför och  Syftet är att i samverkan mellan universitet/högskola och förskola utveckla en lekbaserad didaktik.
Dialect kungsbacka

Vilka är de didaktiska frågorna jacques cazotte
limp bizkit behind blue eyes
perstorp group netherlands
funktionsnedsatta arbetsmarknaden
pirat filmer
taxeringsar beskattningsar

för frågan bland forskarna. De skriver sällan rakt på om didaktik. Däremot behandlar man inte sällan teman, som kan betraktas som didaktiska, som döljer sig bakom allehanda andra rubriker. I denna skrift reser jag frågan om vad som döljer sig i de förslag till en di-daktik för vuxna som kan skönjas i en del samtida texter.

varför? vad?


Roma whiskey festival
grundskoleutbildning på engelska

Modellen missar flera av de didaktiska frågorna: I mitt eget huvud, vid mitt eget skrivbord är de automatiserade i planeringen av undervisningen, liksom vågar jag hoppas, hos de allra flesta lärare. De är inte desto mindre värda att lyfta, för de för en ganska undanskymt tillvaro i skoldiskursen.

Modellen missar flera av de didaktiska frågorna: I mitt eget huvud, vid mitt eget skrivbord är de automatiserade i planeringen av undervisningen, liksom vågar jag hoppas, hos de allra flesta lärare. De är inte desto mindre värda att lyfta, för de för en ganska undanskymt tillvaro i skoldiskursen. Din didaktiska modell beskriver på ett tydligt sätt vilka faktorer som behövs i en undervisningsprocess. Modellen visar att varje faktor behövs för att målen skall kunna uppnås och att de bygger på varandra och bildar en helhet.

till uttryck i hur undervisningen gestaltas; vilka didaktiska val som läraren gör; hur frågan efterfrågas vilka former av pedagogiskt tänkande och förhållningssätt.

varför? vad?

Att miljö och klimat åker upp på en delad förstaplats i förstaval tillsammans med invandring/integration gör det allt tydligare över det delade politiska fokus som finns mellan Januariavtalspartierna och de övriga.