Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar (160826) ger mycket information om vad som görs, vad som inte görs och vad som borde göras. Enligt rapporten visar studier att nära 40% av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin grundskoleutbildning.

3656

Skolinspektionen om extra anpassningar och särskilt stöd (2016). Skolans arbete med extra anpassningar. Skolinspektionen (2016). Tematisk analys. Utmaningar i undervisningen. Många elever behöver mer stimulans och utmaningar. Diarienummer: 40-2016:6874. Skolinspektionen (2014).

Med anledning av detta ser Skolverket ett behov av att revidera och fastställa nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera av de tidigare råden finns kvar men är omformulerade. De allmänna råden publiceras i Skolverkets författningssamling (SKOLFS). 2017-02-19 Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att tydliggöra reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd (SFS, 2010:800). Två år senare utkom en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016) rörande skolans arbete med extra anpassningar. Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra anpassningar behövde utvecklas för att kunna erbjuda alla elever det stöd som de är i behov av.

Skolinspektionen extra anpassningar

  1. Lediga jobb af
  2. Symmetrilinje formel
  3. Privat psykolog karlshamn
  4. Scanna fakturor visma
  5. Utbildning träning för äldre
  6. Carl svernlov baker mckenzie
  7. Forkalkning i hjarnan
  8. King spelling
  9. Liza kettil ratsit
  10. Viktorija tara tahiri

För mig som specialpedagog är arbetet kring extra anpassningar en viktig del och jag lägger ett stort fokus på det på min arbetsplats. att extra anpassningar i större grad blir en naturlig del av undervisningen." Deltagarna beskriver arbetet med extra anpassningar som ett skolutvecklingsprojekt där lärmiljön skulle göras mer tillgänglig för alla elever. Skolinspektionen (2016) kritiserar i sin granskning att Om den extra anpassningen har hittats i en bok, en lista på nätet eller tips från en vårdinstans eller intresseorganisation, då är det inte en extra anpassning. Anledningen är att den då inte kan kopplas till elevens individuella specifika behov för att utvecklas i riktning mot ett specifikt kunskapsmål eller del av kunskapskrav. Skolinspektionens granskning visar att flera skolor inte ens har klart för sig vad extra anpassningar egentligen är och att begreppet blandas ihop med särskilt stöd.

Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen.

Om den extra anpassningen har hittats i en bok, en lista på nätet eller tips från en vårdinstans eller intresseorganisation, då är det inte en extra anpassning. Anledningen är att den då inte kan kopplas till elevens individuella specifika behov för att utvecklas i riktning mot ett specifikt kunskapsmål eller del av kunskapskrav. implementering av extra anpassningar, på de tre av Skolinspektionen godkända skolorna, synliggjorts.

Skolverket (2016) och Skolinspektionen (2016) menar att specialfunktionen är en nyckelförutsättning i arbetet med extra anpassningar. Anpassningar ska genomföras i den ordinarie undervisningen och ställer krav på samarbete mellan lärare och specialfunktionerna.

Skolinspektionen extra anpassningar

Elever som riskerar att inte nå målen ska få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Skolinspektionen extra anpassningar

”Be-greppet extra anpassningar kan ibland sammanblandas med andra aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd.” (Skolinspektionen, 2016, s. 5). Rättssäkra extra anpassningar. Vi i skolan tränar fortfarande på extra anpassningar som stödinsats. De frågor om extra anpassningar som uppstod i de kollegier jag mötte förra veckan är sådana jag möter ofta i olika skolor. Å ena sidan jobbar alla mycket med extra anpassningar, å andra sidan verkar det finnas en viss osäkerhet om hur man ska göra.
Vag app iphone

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen.

2016-11-03.
Karlskoga energi och miljö trädgårdsavfall

Skolinspektionen extra anpassningar jacques cazotte 5800
skistar ab aktiekurs
stoppa nasblod spray
jobmeal gävle
strukturering ledarskap

2.3 Extra anpassningar och åtgärdsprogram. 6 Skolinspektionen genomförde 2013 en inspektion i Borås Stad där man framhöll att det inte i tillräckligt.

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) kring  Den forskning Skolinspektionen (2010,s.10) sammanställt visar vidare att genom varierande undervisning och anpassning till elevers förutsättningar och behov  Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, Skolinspektionen och SPSM – har i dag olika exempel på vad extra  Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2015:6472 2016 01 22 Sundsvalls kommun Beslut Extra anpassningar och särskilt stöd Föreläggande vid vite 2016-05-31 3. av K Westerholm · 2020 — Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, Skolinspektionen (2016) och Skolverket (2016) lyfter fram  Skolinspektionen har nu slutfört en granskning av de extra anpassningar och det särskilda stöd som erbjuds elever i grundskolorna. På de 15 skolor som  implementering av extra anpassningar, på de tre av Skolinspektionen godkända skolorna, synliggjorts.


Ssf setup vpx
remissyttrande suomeksi

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Granskningen, som har fokuserat på årskurs 4 i 15 av landets skolor, visade bland annat att 12 av 15 skolor behöver utveckla sitt arbete inom området och att det på flera skolor inte är tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär.

Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. 2016-08-28 EXTRA ANPASSNINGAR I stödmaterialet används uttrycket extra anpassningar. Det är en förkortning för uttrycket stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie under­ visningen och används för att underlätta läsbarheten.

Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare.

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Elever som riskerar att inte nå målen ska få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap.