1 Rešitve Na pragu besedila 2 Rešitve martina kričaj ortar, marja bešter turk, marija končina, mojca Poznanovič in mojca bavdek Rešitve k UčbeNikU za sloveNski jezik

4761

drugih ide. jezikih (sti., lat., het.) poskušalo pokazati, da je bila besedotvorna podstava zanj pide. pridevnik s pripono *-to-. Jadranka Gvozdanović Universität Heidelberg, Slavisches Institut Jadranka.Gvozdanovic@t-online.de Etimologija riječi bân u jezikoslovnom i povijesnom kontekstu

10 2.2.2  Problematika stopnje tvorjenke obravnava zapleteno sintagmatsko morfemsko strukturo. Besedotvorna podstava se lahko loči na BPo nižjega ranga in obrazilo   1 jan 2014 Sestavljanka (predpona, enodelna besedotvorna podstava) pračlovek. Izpeljanka (pripona in enodelna BP) meščanka. Zloženka (medpona in  stavk: 1. da je njihova besedotvorna podstava tip novejšega besedja (BSE: bovina spongiformna encefalopatija); 2. da je kratica sestavina novih tvorjenk  Vidovič-Muha A. Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in Merśe M. Besedotvorna in semantična struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina .

Besedotvorna podstava

  1. Rezaul karim chowdhury
  2. Mika seraph of the end voice actor
  3. Nacka kommun upphandling
  4. Uppdatera adobe pdf
  5. Frisör stadshagen
  6. Handläggare stockholms tingsrätt
  7. Aktiestinsen donationer

Del skladenjske podstave, pomensko jedro nove besede, imenujemo tudi besedotvorna podstava (BPo). Besedotvorna morfema sta obrazilo in besedotvorna podstava (BPo). Najmanjše jezikovno znamenje, ki ima pomen, a ni samostojno je morfem Po zgradbi so obrazila lahko glasovna da/ne vrsta tvorjenke skladenjska podstava potem DA SKLOP PO TEM pot NE ---- --- brezpotje DA IZPELJANKA TO, KAR JE BREZ POTI sopotnik DA SESTAVLJENKA SKUPNI POTNIK kažipot DA ZLOŽENKA TO, KAR KAŽE POT uzakoniti DA IZPELJANKA DATI V ZAKON povprečnež DA IZPELJANKA TA, KI JE POVPREČEN kihati DA IZPELJANKA VEČKRAT KIHNITI okence DA IZPELJANKA MAJHNO … Strokovni predmeti: Električno polje ; Strokovni predmeti: Vaja 2.7: Stiskalnica ; Strokovni predmeti: Predloga za poročilo ; Strokovni predmeti: Vaja 1.8 Besedotvorna podstava = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi. Nanj se razvrščajo obrazila. Obrazilo = del tvorjenke iz enega ali več morfemov kot pretvorba samo slovničn ega pomena skladenjske podstave, lahko pa še njenega jedra ali razvijajoče ga čle na. Besedotvorna podstava.

PODSTAVA BESEDOTVORNA PODSTAVA OBRAZILO čopič ta, ki je iz čopa čop- -ič lužica majhna luža luž- -ica hišica majhna hiša hiš- -ica klopica majhna klop klop- -ica stezica majhna steza stez- -ica b) manjšalnostljubko, valnost mizico, prtičem c) Po smislu. č) to, kjer je kava kav- -arna Da, s pripono. d) PRISLOV SKLADENJSKA PODSTAVA

Novonastala beseda. Besedotvorje je tvorjenje in sestava besed ter nauk o tem. Tvorjenke nastajajo po tvorbenem postopku, pri katerem izhajamo iz podstave (del besede, na osnovi katere tvorimo novo tvorjenko) in ji dodajamo obrazila.

Tvorjenka (Tv) = Besedotvorna podstava (BPo) + Obrazilo (O): hiš-ica, pra-domovina, zob-o-zdravnik. problem predstavljajo prevzete tvorjenke, npr. sociologija, statoskop, otorinolaringologija -težko določimo obrazilo, možnost zamenjave je ena od metod dokazovanja tvorjenosti. Enomorfemsko. Besedotvorna podstava (BPo) + Priponsko obrazilo (Op)

Besedotvorna podstava

Po navedenih tvorjenkah se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri in čigav, sodijo med pridevnike.Besedna zveza, s katero pojasnjujemo nastanek tvorjenke, se začne z besedo tak. 1.

Besedotvorna podstava

Pri kratici je najpomembnejši podatek besedotvorna podstava, tj. beseda ali besedna zveza, ki jo kratica predstavlja, npr.: NLP - neznani leteči predmet, NNNP - Nič nas ne sme presenetiti. Zaželeno je tudi z krepkim tiskom označiti črke, iz katerih je kratica sestavljena. 3.1.2 Lastno ime kot besedotvorna podstava .
Vigseln

stopnja uči telj išč(e) ni 4.

Izpeljanka (pripona in enodelna BP) meščanka. Zloženka (medpona in dvodelna BP) krvodajalec.
Destruktivt ledarskap vid krishantering

Besedotvorna podstava enkel verstuit in engels
arbetsförmedlingen östersund sommarjobb
istar receiver
skatteverket visby kontakt
falkoping karta

tvorjenka – njeni obrazilni morfemi in besedotvorna podstava« (Vidovič Muha 2000: 40). — 145 — delati : delati greh in delati pregrehe , delati molitve , 10 delati ofre itd.

. . . .


Af support groups
apoteket stjärnan kvarngatan sunne

Besedotvorna podstava kup zob – zdravnik Obrazilo kup – ec - o - Tvorjenka kupec zobozdravnik BESEDOTVORNI NAČIN IN VRSTE 1. Izpeljevanje: enobesedna podstava + desno obrazilo (kuţ – ek = kuţek); 2. Sestavljanje: enobesedna postava + levo obrazilo (so – potnik = sopotnik); 3.

Kljub tej silni teoriji pogosto slišimo v javnih občilih pred dvemi leti (namesto pred dvema letoma) in … Besedotvorna vrsta Connected to: {{::readMoreArticle.title}} Iz Wikipedije, proste enciklopedije.

besedotvorna podstava (BPo) Toporišič pravi, da je PODSTAVA tisti del tvorjenke, ki mu je dodano obrazilo in Muha jo imenuje besedotvorna podstava .

šovi, kot , ,predstavljajo silikone,  23 avg 2006 Besedotvorna podstava Obrazilo.

O 1.1 Enomorfemsko obrazilo (a) BPo + Op priponsko drugih ide. jezikih (sti., lat., het.) poskušalo pokazati, da je bila besedotvorna podstava zanj pide. pridevnik s pripono *-to-. Jadranka Gvozdanović Universität Heidelberg, Slavisches Institut Jadranka.Gvozdanovic@t-online.de Etimologija riječi bân u jezikoslovnom i povijesnom kontekstu izhajajoč vedno iz nasprotja besedotvorna podstava – obrazilo.« (Vidovič Muha 1988: 10) Pomenska podstava tvorjenke pa se uporablja zlasti, 1. »kadar je treba izpostaviti pomensko razločevalnost skladenjske podstave« ali pa 2. »kadar je treba izkazati tvorjenost njenih čle­ nov«.