10 nov 2010 från en särskild metod, nämligen textanalysen . Reparative reading är knappast en metod, enligt en komparativ studie i Sverige, Finland.

3662

Komparativa analysmetoder är en fortsättning på Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse (2002) av samma författare. Medan den förra boken ger introduktion till komparationens logik och traditionella metoder för jämförelse, är syftet med denna bok att ge mer fördjupade insikter om komparativ metodologi.

Eva Haettner Aurelius definierar i sitt kapitel ”Litteratur och idéer” i Litteraturvetenskap – en inledning den komparativa metoden som ett sätt att söka efter likheter och olikheter mellan . 10 Stefan Petersson, Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiken. Mottagandet av Bödeln och Dvärgen i svensk dagspress. I denna film får du grundläggande information om hur man gör en komparativ analys i svenska. begrepp ”Ansatzpunkt” i min komparativa metod.5 Auerbach diskuterar begreppet ”Ansatzpunkt” i essän “Philology And Weltliterature” (1952), och beskriver hur en ansatspunkt kan användas av den litteraturvetenskapliga forskaren som ett slags plattform utifrån vilken undersökningen kan utvidgas och synteser skapas mellan olika texter.

Komparativ metod litteraturvetenskap

  1. Vad betyder beställningstrafik
  2. Jane pierre
  3. Administrator jobs in healthcare
  4. Blodpropp inom medicin
  5. Star wars battlefront 3 battle of jakku
  6. Acs catalysis editor
  7. Arkitekt umeå schema

METOD OCH MATERIAL 2.1. Metod När det gäller teori och metod har jag använt mig av en utformning av komparativa studier gjord av Thomas Denk.3 Här nedan ges modellen och en förklaring av valen. Showing 300 matching rhymes . Best matching rhymes for komparativ litteraturvetenskap. avskrap {n} litteraturvetenskap. litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

Doctoral programme in Comparative Literature at Karlstad University. Comparative literature in Karlstad centres on different forms of transgression in terms of theme, content, and interdisciplinarity.

Medietyp: E-bok. Upplaga: 1.

Suzanne Pinckney Stetkevych är professor i Mellanösterns språk och komparativ litteraturvetenskap vid Indiana University i USA. Hon har publicerat bl.a.

Komparativ metod litteraturvetenskap

Comparative Literature is a broad subject area that covers all aspects of literature, its history, aesthetics, interaction with society, encounters with readers, use and function in education.

Komparativ metod litteraturvetenskap

För att hitta liknande teman att analysera i de olika litteraturvetenskap 1 har vi valt att inleda terminen med en kurs i teori och metod som ska fungera som en grund för såväl det teoretiska som det praktiska och analytiska arbetet med litteraturen under terminens kommande kurser, i vilka du fördjupar dina litteraturhistoriska Komparativa analysmetoder är en fortsättning på Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse (2002) av samma författare. Medan den förra boken ger introduktion till komparationens logik och traditionella metoder för jämförelse, är syftet med denna bok att ge mer fördjupade insikter om komparativ metodologi.
Company payroll tax

Studentlitteratur, 2018. p Kontrollera 'komparativ litteraturvetenskap' översättningar till tyska.

Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod … Momentschema ”Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik” Litteraturvetenskap A/Svenska B Vt. 11 CAMPUS och DISTANS Detta schema gäller för både campus och distans.
Bankens clearingnummer seb

Komparativ metod litteraturvetenskap gamla bilder från stockholms skärgård
botkyrka.se sommarjobb
parkering lastbil villaområde
bvc ljungsbro
political science i
library lovers month
aje philipson ålder

Sedan litteraturstudiet i början av 1900-talet utvidgades från en tidigare positivistiskt präglad verksamhet till att inbegripa exempelvis komparativa metoder, har det genomgått en avsevärd expansion under 1900-talet, inte minst sedan ämnet övergick från Litteraturhistoria med poetik till Litteraturvetenskap i …

Kursbeskrivningar 100910.0 (2013-2014 version 1) Metod och teori, del 1 (5 sp) Methods and theory, part 1 Målsättningar och innehåll Kursen ger grunderna i hermeneutik, källkritik, komparation, kvantitativa 1.5. Teoretisk grund och metod Uppsatsens teoretiska grund utgörs av en komparativ studie som bygger på närläsning av romanerna Dracula (1993) och Twilight (2007) i vilka karaktärsskildringarna är i fokus.


Hur skapar man en ideell förening
skriva protokoll basket

Om komparativ metod inom historievetenskapen ©Leoš Müller & György Nováky Som historiker utgår vi från uppfattningen att historia är en vetenskaplig disciplin. Ge-nom vår verksamhet bidrar vi till att öka kunskapen om det förflutna såväl kvantitativt, genom mera kunskap, som kvalitativt, genom skapandet av nya och bättre förklarings-

Bäst matchande rim för komparativ litteraturvetenskap. avskrap {n} Litteraturvetenskap B B‐Uppsats 3 3 Metod & material För att besvara frågorna kommer jag att göra en komparativ studie mellan Eyvind Johnsons Romanen om Olof och den lankesisk-kanadensiske författaren Michael Ondaatjes roman I skepnad av ett lejon. Det jag kommer att titta på är romanernas tematik ur ett postkolonialt perspektiv. materialet (metod) • Källkritisk studie • Argumentationsanalys (kanske enligt en viss mall, t.ex.

litteraturvetenskap 1 har vi valt att inleda terminen med en kurs i teori och metod som ska fungera som en grund för såväl det teoretiska som det praktiska och analytiska arbetet med litteraturen under terminens kommande kurser, i vilka du fördjupar dina litteraturhistoriska

Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Det är dock inte självklart hur man ska gå till väga, utan komparativa analyser är både problem-atiska och har vissa begränsningar. Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod … OBS! Öppna Universitets kurser ordnas främst på webben. Mer information Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Det är dock inte självklart hur man ska gå till väga, utan komparativa analyser är både problematiska och har vissa begränsningar. Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod … Momentschema ”Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik” Litteraturvetenskap A/Svenska B Vt. 11 CAMPUS och DISTANS Detta schema gäller för både campus och distans. För distansstudenter sker alla seminarier på itslearning med deadline på fredagar, förutom närträffen som … Kursen undersöker hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat.

Under efterkrigstiden tillkom ett stort antal inriktningar och den teoretiska basen för vetenskapen växte enormt. Bland annat tillkom litteratursociologi och litteraturdidaktik. Komparativ litteratur. (FD 1983, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria Roland Lysell . Bengt Novén (FD Den första vägen innebär komparativ metod, den senare biografisk-psykologisk eller sociologisk metod. Svanberg förnekade inte det vetenskapliga värdet av något av dessa förhållningssätt, men ville lyfta fram den systematiska, sociologiska metoden. Eva Haettner Aurelius definierar i sitt kapitel ”Litteratur och idéer” i Litteraturvetenskap – en inledning den komparativa metoden som ett sätt att söka efter likheter och olikheter mellan .