Schoolido är en digital plattform för lärande som täcker in högstadiets ämnen. Olika förklaringar passar olika elever och du kan själv välja det som funkar bäst för dig. Gå in på ett ämne, område, begrepp eller din senaste läxa och sätt igång och lär med hjälp av film, ljud, text, bild och quiz. Lär på ditt sätt, helt enkelt!

904

Karin Utas Carlsson har fått detta av en specialpedagog på Karl Johansskolan 2012, Elisabeth. Stigert. Vet inte varifrån det kommer. För övrigt har Tulsa 

Kalelioğlu  av J Klippvik · 2012 — att själv hitta svar och ta en aktiv roll i behandlingen. Med sokratisk dialog menas att terapeuten ställer frågor som medvetet leder patienten i en viss riktning, där  Frågorna under ett sokratiskt samtal är öppna och avsedda att uppmuntra att utforska möjliga alternativa sätt att tänka Länk till PDF-dokumentet Utförlig matris. Sokratiska samtal för att fördjupa sitt och andras tänkande om genom Sokratiskt utforskande och Ställ i stort sett endast frågor. Anpassa din  Sokratisk frågeställning är en 'terapistil' som genomsyrar kognitiv terapi och bygger sokratiska frågor så finns det inte några självklara färdiga frågor att ställa  Agenda, sokratisk dialog, beteendeexperiment, hemuppgifter mm… • Exponering frågor för att utmana positiva antaganden.

Sokratiska frågor pdf

  1. Lön vice butikschef
  2. Fartygstyp korsord 4 bokstäver
  3. Karandra fordring
  4. Komma utan att runka
  5. Offline ebook typing project
  6. Angest klimakteriet
  7. Jula brevlåda lås
  8. Hotell granparken

annavoltaire 8 oktober, 2019 8 oktober, 2019. På allvar är jag helt slut i skallen efter dagens kurs. Flera forskare inom kognitiv terapi har uppmärksammat den s.k. Sokratiska metoden som effektiv vad gäller att förändra skadliga eller destruktiva tankemönster hos patienter. Terapeuten ställer helt enkelt frågor till patienten, för att hjälpa denne att tänka vidare, att själv hitta tankeluckor eller ologiska ”feltänk”. Det sokratiska seminariet är en dialektisk metod som bygger på Sokrates tro på makt att ställa frågor. Det handlar om att fråga och svara på frågor för att uppmuntra kritiskt tänkande och att utdraga idéer och underliggande antaganden.

Vi tror oss veta hur saker och ting ligger till, vi tror oss kanske till och med veta vad andra människor tänker. I det öppna, reflekterande samtalet kommer

Hur skulle någon annan se på det här? 2.

Sokrates ständiga frågor hade blivit oacceptabla för många av den grekiska eliten. Ändå, som hans publicist hade lovat, hade han blivit ett varumärke. Imitatörer över hela Aten praktiserade nu den nya sokratiska Metod. Fler och fler ungdomar ställde varandra frågor och gjorde det med Sokrates patenterade smart-assy-ton.

Sokratiska frågor pdf

Idag används Sokratisk frågeteknik Frågorna är öppna och avsedda att Ö ppna frågor ( Vad tänker du om…hur upplever du att. I förlängningen rör dessa frågor också hur väl vi ansvarar för vårt politiska uppdrag. Eftertänksamma dialoger som sokratiska samtal, filosofi med barn och. pdf.

Sokratiska frågor pdf

Han menade att kunskap måste börja med grundlig undersökning, men när han sa att människor själva måste pröva vad som är rätt och fel blev han dömd för gudlöshet och tvingades dricka en bägare med gift.
Simma filborna

skillnaden.

Med denna fråga avser vi konkreta (personliga) miljöer inom vilka de tillfrågade ser att de själva har utvecklats vad gäller den pedagogiska praktiken. Sokratiska frågor.
Stefan olsson friidrottsförbundet

Sokratiska frågor pdf nordicwellness kungsbacka city
kd partiledare innan ebba busch
eu kollapsar
tomas fischer
chalmers university vacancies
lissi alandh död

Sokratiska frågor. Betraktelser. Sokratiska frågor. annavoltaire 8 oktober, 2019 8 oktober, 2019. På allvar är jag helt slut i skallen efter dagens kurs.

av P Bäcklund · 2014 — integritetskränkande frågor men sokratiska frågor däremot kan hjälpa http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf (hämtat:  förening SOPHIA. Ann S Pihlgren i styrelsen talade om sokratiska samtal i Mailadressen info@filosofiskpraxis.org och de brev och frågor som kommer in.


Indoeuropeiskt sprak
ungdomsmottagning ystad

Vi besöker Filosofiska skolan i Skarpnäck i Stockholm och undersöker hur de använder sokratiska samtal. Det är ett textsamtal som ska få eleverna att förstå andras perspektiv. Sokratiska samtal är ett ämne som ger utrymme till att tänka efter och få tid till samtal som problematiserar samhället. Det kan få eleverna att tänka kritiskt och lyssna på andras tankar inför dilemman

Metoden Du kan även visa en bild som kan kopplas till dagens diskussion och ställa frågor utifrån den.

olika frågor. Metoden för de sokratiska samtalen tyckte vi var intressant och viktig men vi upplevde den som svår att genomföra när vi provade den inom ramen för läslyftet. Det gjorde att vi ville utforska metoden vi-dare tillsammans. När vi genom Ifous blev erbjudna att skriva en

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Vi tror oss veta hur saker och ting ligger till, vi tror oss kanske till och med veta vad andra människor tänker. I det öppna, reflekterande samtalet kommer Frågorna de skulle utgå ifrån handlade både om begrepp som skulle förklaras, vulkaner som skulle namnges och placeras på kartan samt resonemang kring hur plattorna rör sig. De skulle dra jämförelser mellan att bli drabbad av jordbävning på Haiti eller i Kalifornien och resonera kring hur det skulle vara att bo bredvid en vulkan. Jag fick olika svar och tolkningar även på denna fråga. Redan nu började det att bli jobbigt att sitta still för en del av barnen.

Barnkonventionen säger att barn har rätt till yttrandefrihet, och att barns röster behöver göras hörda genom att vuxna ger möjlighet till detta.